Blog

Jak správně recyklovat těsnění a kování? Poradíme vám

Jak správně recyklovat těsnění a kování? Poradíme vám

To, že papír patří do papíru, plast do plastu a kov do kovu, jste už zřejmě slyšeli milionkrát. Jak je to však s něčím tak specifickým, jako jsou těsnění a kování? V každém regionu platí jiná pravidla. Úrovně separování jsou totiž různé.

Nástrahy recyklace kovů

Recyklace kovů umožňuje opětovně získat kovy, které se dají znovu použít. Malé bezvýznamné plus pro vás, velké plus pro životní prostředí. Třebaže je situace se separováním klasických kovů poměrně stabilizovaná, problém nastává, když přijde řada na specifická těsnění a kování.

Správná likvidace a recyklace starých a opotřebovaných těsnění a kování je pro lidi často velkou neznámou. Právě z důvodu neznalosti (a často i pohodlnosti) se jich baví tím nejméně vhodným způsobem. Vyhodí je do komunálního odpadu. Jak se mění pravidla recyklace v závislosti na materiálu? Na koho se můžete v případě otázek obrátit? A co vám hrozí, když likvidaci zanedbáte?

Jaké máte možnosti?

Na základě dostupných informací můžeme konstatovat, že kovové odpady je možné likvidovat třemi základními způsoby prostřednictvím nádob na to určených, ve sběrných dvorech jednotlivých měst nebo ve výkupnách. 

Právě druhá z možností v některých městech Slovenska nabízí i výbornou pomůcku. Konkrétně službu, která občany usměrní, do jakého kontejneru mají dovezený odpad vyhodit. 

Možné je navštívit i výkupny, třebaže negarantujeme, že od vás převezmou úplně všechno, ale s některými druhy odpadu si umí poradit. Patří sem například hliník. Někdy je to běh na dlouhé tratě, ale při trpělivém pátrání si i do budoucna dokážete zjistit, kde, co a za jakou sumu od vás dokáží vykoupit.

Pokud jde o odpady z podnikatelské činnosti, za ty neručí města, ale jejich likvidace je na odpovědnosti podniku, firmy, společnosti. Musí si proto nastavit vlastní strategii.

Pozor! Jestliže likvidaci zanedbáte, hrozí vám jako držiteli, zpracovateli, výrobci nebo provozovateli odpadového místa podle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadech pokuta ve výši od 500 až do 350 tisíc eur. Důvodů je několik: porušení povinností, závažné porušení zákona, nevhodné nakládání s odpady, ohrožení zdraví lidí i životního prostředí. 

V případě otázek se můžete obrátit na referenty v oblasti životního prostředí (na okresní úřad – odbor péče o životní prostředí) nebo přímo na ministerstvo životního prostředí, kde vás usměrní, pokud vám není jasné, jak s daným druhem odpadu naložit. Informace zaručeně najdete i na stránce vaší obce nebo města, kterým ze zákona plyne povinnost zveřejnění zjednodušeného manuálu. 

Obrátit se rovněž můžete přímo na výrobce, protože ten vám musí umět podat informaci, z jakého materiálu je výrobek vyroben a jak se s ním má v režimu odpadu nakládat. 

Nezapomeňte na důkladné roztřídění

A je to tu. V ruce držíte odpad, s nímž si nevíte rady. Nejraději byste ho odhodili do komunálu, ale potom by vám svědomí nedalo zaspat. Nebojte se, máme pro vás řešení. U těsnění a kování je třeba v první řadě odmontovat těsnění nebo kování z místa, kde se používalo. Je důležité oddělit od sebe jednotlivé materiály.

Průmyslová kování a jiné výrobky z kovu vyžadují důkladné roztřídění materiálů. Pokud je to možné, oddělte čistý hliník od slitin, resp. jiných materiálů. Věřte že, za čisté materiály dostanete mnohem víc a uděláte i něco pro životní prostředí.

Co dělat s plynovými vzpěrami vyrobenými z vysoce kvalitních kovů (nejčastěji z lakované oceli)? Nejprve je nutné zbavit je nežádoucích prvků. I poškozená vzpěra může stále obsahovat dusík, který je třeba vypustit. Rovněž nezapomeňte vylít olej. Při proceduře je však potřebné dodržet bezpečnostní postupy, aby nedošlo ke zranění.

Vyberte si spolehlivého partnera

Nejlepším řešením je však jednoznačně být o krok vpředu při výrobě takových produktů. Skvělým příkladem je naše společnost setro, která se věnuje distribuci těsnění, závěsů, zámků a jiných průmyslových výrobků a výrobě plynových vzpěr.

Uvědomujeme si, že kromě kvality jsou důležité i ekologicky nezávadné materiály. A takové jsou všechny produkty, které šíříme dál. Protože jejich likvidace může být o něco jednodušší, když se předem myslí i na konečné řešení. Stejně tak je dobré vědět, z čeho se dané produkty skládají, a podat tyto informace i zákazníkům, aby věděli, jak s nimi správně nakládat.

Máte-li jakékoliv otázky ohledem výběru těsnění, kování či plynových vzpěr, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Rádi vám na ně odpovíme.

Kontaktujte nás

v případě otázek nás neváhejte kontaktovat

KONTAKT

telefonní číslo: 048 / 414 45 19
mobilní číslo: +421 905 491 510
e-mail: setro@setro.sk

ADRESA

setro, s.r.o.
Majerska cesta 30A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Slovensko