Blog

Jak správně zlikvidovat a recyklovat (nejen) plynové vzpěry?

Jak správně zlikvidovat a recyklovat (nejen) plynové vzpěry?

Přestože je životnost plynových vzpěr Berthold Merx a produktů od Setra velmi dlouhá, používáním se časem mohou poškodit nebo jednoduše doslouží a je nutné je vyměnit za nové.

Plynové vzpěry třeba nejprve zneškodnit

Plynové vzpěry jsou vyrobeny z vysoce kvalitních kovů, nejčastěji z oceli, která se lakuje. Recyklace je proto namístě. Každou vzpěru je ale nejprve nutné zbavit nežádoucích prvků. I poškozená vzpěra může stále obsahovat dusík, který je třeba vypustit, a rovněž vylít olej.

Ačkoli tato procedura není vysloveně nebezpečná, není určena pro laiky a běžné uživatele. Je třeba dodržet bezpečnostní postupy, aby se předešlo zraněním při manipulaci. Neodborná manipulace může mít za následek vážné poškození očí nebo obličeje.

Likvidace staré vzpěry se skládá z několika kroků:

  1. Vzpěru je nutné pevně ukotvit do svěráku nebo k zařízení na to určenému ve svislé poloze. Výsuvná tyč musí směřovat dolů a být vysunuta do maximální délky.
  2. Na přesně určeném místě (obvykle 20 mm od horního konce vzpěry) je třeba vyvrtat do těla vzpěry díru o průměru 3 mm. Toto je nejnebezpečnější část celého procesu. Dusík je ve vzpěře pod tlakem a při vrtání může začít prudce unikat spolu s olejem a kovovými pilinami. Bez použití ochrany očí, obličeje a zakrytí vrtané části hrozí zranění.
  3. Některé plynové vzpěry mají vícero bodů, které je třeba navrtat a vypustit plyn. Liší se v závislosti na typu vzpěry. (Například do uzamykatelné vzpěry je třeba vyvrtat dva otvory na obou koncích.)
  4. Dusík unikne vzniklým otvorem Je netoxický a nehořlavý, takže nehrozí žádné nebezpečí.
  5. Olej, který je ve vzpěře, vytlačíme pomocí pístu do nádoby. Olej je třeba ekologicky zlikvidovat, nesmí se vylévat do domovního odpadu nebo do kanálu.

Takto připravená plynová vzpěra je určena k recyklaci.

Jak recyklovat těsnění a kování

U obou je velmi důležité v první řadě odmontovat těsnění nebo kování z místa, kde bylo používáno. Je důležité oddělit od sebe jednotlivé materiály.

Gumové těsnění a těsnění s příměsí plastů

Těsnění od Diraku jsou vyráběna z PVC, EPDM (etylen-propylen-dienový kaučuk), neopren, NBR (akrylnitril-butadienový kaučuk) nebo v kombinaci pěnové gumy a PVC. Vhodný typ se vybírá podle místa aplikace a nároků na funkci těsnění.

Gumové těsnění (v materiálovém slovníku se používá i kaučukové) třeba sesbírat a odevzdat autorizované společnosti. Ta dále buď posouvá surovinu firmě, která se zabývá zpracováním odpadů, nebo ji už vykupuje samotná recyklační linka.

Recyklací pryžových výrobků se v praxi běžně získávají výrobky, které se využívají v různých aplikacích. Pyrolýzou (ohříváním materiálu nad teplotu jeho termické stability) se získává surovina s energetickým významem (plyn, kapaliny). Ta se může buď využívat přímo na pohon pyrolyzační jednotky, nebo prodávat jako palivo (například pro kogenerační jednotky).

Další možností recyklace gumy je její mletí na granulát. Zpracovaný granulát můžete najít např. v podlahovině pro dětská hřiště a tělocvičny.

Co udělat s kovovými částmi?

Co se týče recyklace průmyslových kování a jiných výrobků z kovu, nejlepším nápadem je roztřídit jednotlivé kovy ještě ve vaší společnosti. Pokud je to možné, oddělte čistý hliník od slitin, resp. jiných materiálů. Za čisté materiály dostanete ve sběrných surovinách mnohem víc, než když odevzdáváte nedefinovaný materiál.

Doufáme, že jsme vám v článku odpověděli na otázku ohledně recyklace našich produktů. Při řešení odpadové otázky ve vaší firmě je vždy nejlepší poradit se se společností, která se zabývá likvidací odpadu, abyste své firmě ušetřili problémy a zbytečné pokuty.

Kontaktujte nás

v případě otázek nás neváhejte kontaktovat

KONTAKT

telefonní číslo: 048 / 414 45 19
mobilní číslo: +421 905 491 510
e-mail: setro@setro.sk

ADRESA

setro, s.r.o.
Majerska cesta 30A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Slovensko