Blog

Praktický průvodce posuvnými kolejničkami od Pinetu

Praktický průvodce posuvnými kolejničkami od Pinetu

Úlohou posuvných kolejniček je umožnit polohování věcí a jejich posun ve vertikálním nebo horizontálním směru. Typickým a nejčastějším případem jejich použití je nábytek. Bez nich by zásuvky jednoduše nebyly zásuvkami.

Využití kolejniček od Pinetu

Kolejničky od Pinetu jsou určeny hlavně pro průmyslové využití. Jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli bez plastových částí, což jim poskytuje vysokou odolnost vůči teplotám a korozi a zároveň umožňuje jejich větší zatížení. Používají posuvný systém založený na kuličkových ložiscích, díky nimž mají hladký pohyb, výbornou horizontální stabilitu a umožňují vyrábět systémy s různou délkou vysouvání.

Typy posuvných kolejniček

Dvojramenné

Skládají se z jednoho pevného a jednoho pohyblivého ramena. Pohyblivé rameno je umístěno uvnitř pevného ramena. Mezi vnější stěnou pohyblivého ramena a vnitřní stěnou pevného ramena je umístěno lineární kuličkové ložisko. Tyto kolejničky jsou pouze ve verzi „front disconnect“ a umožňují posuv do ¾ celkové délky posuvného ramena.

Najdete je v katalogu pod označením:

3/4 extension ball-bearing slide (2 pieces), front disconnect

Trojramenné

Trojramenné kolejničky obsahují mezičlen mezi pevným ramenem a hlavním výsuvným ramenem. To umožňuje vysunout hlavní výsuvné rameno do jeho maximální délky, což poskytuje lepší přístup tam, kde je to potřebné. Pinet je nabízí ve verzi front disconnect.

 

Najdete je v katalogu pod označením:

full extension ball-bearing slide (3 pieces), front disconnect

 

Parametry posuvných kolejniček

Zatížení

Nejdůležitějším parametrem při výběru kolejniček je právě zatížení. Od něho se potom odvíjí typ použitého mechanismu a délky kolejničky. Určuje se v kilogramech na jeden pár kolejniček. Jeho hodnoty mohou být různé, od 20 kg až do stovek kilogramů u takzvaných „heavy duty“ mechanismů.

Délka posuvu

V případě teleskopických posuvných kolejniček délka posuvu určuje, jak daleko je možné vysunout rameno kolejničky. Dvojramenné kolejničky umožňují vysunutí pohyblivého ramena maximálně do ¾ délky, u trojramenných je to 100 % a v některých případech i víc právě díky použití mezičlenu.

 

Existují však i tzv. lineární kolejničky, které umožňují posun jen v rámci délky pevného ramena (nevysouvají se ven). Tyto systémy můžete nejčastěji vidět u posuvných regálů.

Uzamknutí a zastavení

Pro uzamknutí nebo zastavení ramena při vysunutí do maximální délky používají kolejničky Pinet dva způsoby:

  • positive stop – na začátku a na konci ramen jsou malé výstupky. Ty drží ramena v maximální vysunuté nebo zasunuté poloze. Pro následné zasunutí, resp. vysunutí ramena je nutné vynaložit trochu větší sílu,
  • positive lock – je ochrana proti samovolnému zavření. V maximální vysunuté poloze se rameno uzamkne. Pro zasunutí ramena je potřebné uvolnit západku.

Front disconnect

Všechny kolejničky od Pinetu mají možnost úplného vytažení pohyblivého ramena z pevného ramena stlačením nebo uvolněním západky. Umožňuje to nejen jednodušší instalaci, ale hlavně možnost v případě nutnosti vytáhnout zásuvku z kabinetu úplně.

Při návrhu použití posuvných kolejniček je třeba brát v úvahu množství dalších faktorů, jako jsou například šířka mezery mezi skříňkou a zásuvkou, použití vhodných šroubů k ukotvení nebo způsob uchycení v případě kovových skříněk a zásuvek. Když si nevíte rady, kontaktujte nás a my vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějších kolejniček po vaši aplikaci.

 

Kontaktujte nás

v případě otázek nás neváhejte kontaktovat

KONTAKT

telefonní číslo:048 / 414 45 19
mobilní číslo:+421 905 491 510
e-mail:setro@setro.sk

ADRESA

setro, s.r.o.
Majerska cesta 30A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Slovensko