DST – Dirak Snap Technology

REVOLÚCIA V MONTÁŽI – DIRAK SNAP TECHNOLOGY

Výhody

  • montáž bez použitia nástrojov, skrutiek alebo matíc      
  • bezpečné spojenie odolné voči vibráciám 
  • jednostranná montáž, nie je nutný prístup k zadnej strane  
  • vysoká spoľahlivosť (skrutky nemožno stratiť)  
  • nižšie náklady a kratšie lehoty dodania   
  • rýchle a jednoduché použitie 

DST kreatívne nahrádza tradičné metódy upevňovania. Jednoduchá metóda DST umožňuje zostavenie výrobku počas veľmi krátkej doby. Demontáž na účely údržby, opráv alebo recyklácia po skončení životnosti je tiež ľahká a veľmi jednoduchá.

DST vychádza z jedinečného úložného systému s 2 klinovými svorkovými prvkami napínanými pružinou, ktoré sa priamo „zacvakávajú“ cez výrez do určenej polohy v plechu. Akonáhle je produkt „zacvaknutý“, je zaistené pevné upevnenie odolné voči vibráciám. 

Kontaktujte nás

v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

KONTAKT

telefónne číslo: 048 / 414 45 19
mobilné číslo: +421 905 491 510
e-mail: setro@setro.sk

ADRESA

setro, s.r.o.
Majerska cesta 30A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA