Ochrana dát, či už vlastných, alebo dát klientov a zákazníkov, je pre väčšie firmy kľúčová. Každá spoločnosť, ktorá úspešne rastie, začne časom ukladať dáta lokálne a používať vlastné dátové centrá. Špičková technológia E-LINE od Diraku ponúka široké možnosti zabezpečenia dátových skríň a jeho výhody ocenia firmy v mnohých odvetviach.

Ochrana dát nespočíva iba v antivírovom programe a firewalle na serveri a ochrana heslom. Často je treba zabezpečiť fyzický prístup ku skriniam, v ktorých sú uložené citlivé údaje alebo dokumenty. E-LINE produktom dôverujú spoločnosti, ako počítačový gigant IBM, anglická finančná spoločnosť Nationwide, Microsoft alebo British Sky Broadcasting Group. Vaša firma by nemala byť výnimkou.

MOŽNOSTI PRODUKTOV E-LINE

E-LINE sú elektronicky ovládané zámky určené pre použitie všade tam, kde je potrebné mať kontrolu nad prístupom. Klasické zámky na kľúč sú zastarané a nebezpečné, moderná ochrana dát si vyžaduje viac. Ak to myslíte s ochranou dát vážne, produkty E-LINE od Diraku sú skvelým prvkom s najmodernejšími bezpečnostnými vlastnosťami.

JE MOŽNÉ ICH PRIPOJIŤ EXISTUJÚCEMU BEZPEČNOSTNÉMU SYSTÉMU FIRMY

Mechatronické uzamykacie systémy E-LINE disponujú softvérom Administration Suite, ktorý môže byť použitý samostatne alebo pri-pojený k existujúcemu bezpečnostnému systému firmy.

CHRÁNIA PRED NEOPRÁVNENÝCH PRÍSTUPOM NA VIACERÝCH ÚROVNIACH

Najväčšia prednosť mechatronických uzamykacích systémov E-LINE je v možnostiach nastavenia prístupu. Sofistikovaný softvér je na-toľko komplexný, že je možné nastaviť prístupové práva pre jednotlivé uzávery na viacerých úrovniach:

Prístupové práva užívateľov – uzáver sa odomkne len oprávneným užívateľom, teda napríklad správcovi alebo technikovi. Do skrine s citlivými dokumentmi môže mať napríklad prístup len vedenie firmy a podobne.
Autorizácia dvoch osôb – pri otvorení musia byť prítomné dve osoby s oprávnením.
Časový zámok – E-LINE zámky je možné nastaviť, aby boli uzamknuté alebo naopak odomknuté v daných časových úsek-och. Napríklad v noci sa do skríň nedostane ani osoba s oprávnením. Prípadne môžu byť skrine uzamknuté neustále a prístup k nim môže byť povolený len na vyžiadanie.
2-kroková autentifikácia – okrem priloženia karty je nutné zadať ešte PIN. Ten sa môže pravidelne obmieňať, preto ani v prípade straty karty nehrozí, že by sa do skrine dostala ne-oprávnená osoba.

MAJÚ INDIKÁCIU PRÍSTUPU A ZMENY TEPLOTY PRIAMO NA KĽUČKE

LED indikátory integrované v E-LINE zámkoch umožňujú zobrazovanie informácií, ako je napríklad stav zamknuté/odomknuté, čo uľahčuje a urýchľuje prácu nočným strážnikom. Ďalšou možnosťou je zobrazovať priamo na uzávere prípadné odchýlky od zadaného rozsahu teploty vo vnútri skrine. Samozrejmosťou je možnosť prispôsobenia špecifickým potrebám zákazníka.

UMOŽŇUJÚ SPOĽAHLIVÝ MONITORING PRÍSTUPU

Okrem pripojenia k existujúcemu bezpečnostnému systému firmy dokáže Administration Suite softvér oveľa viac. Poskytuje plnú kontrolu nad prístupom a široké možnosti nastavenia pre každý E-LINE zámok zvlášť.

Architektúra klient-server funguje na udalostnej komunikácii, čo znižuje nároky na prenos dát. Dáta prenášané medzi hardvérom, klientom a serverom sú šifrované, takže je celý systém maximálne bezpečný. Všetky akcie sú ukladané do denníka a v prípade neoprávneného prístupu alebo poruchy je okamžite kontaktovaná zodpovedná osoba. Prístup je možné spravovať aj pomocou tabletu alebo smartfónu prakticky odkiaľkoľvek a je možné okamžite reagovať na prípadné neočakávané situácie.

V PONUKE AJ NEVIDITEĽNÉ ZÁMKY

V Diraku mysleli aj na možnosť, že bude potrebné zabezpečiť skriňu v exteriéri alebo na verejne prístupnom mieste. Model MLU 1000 nie je viditeľný ani prístupný z vonkajšej strany, a tak neposkytuje žiadny potenciálny bod pre vniknutie do skrine. Využitie môže nájsť aj v potravinárskom priemysle alebo tam, kde sú vyššie hygienické nároky.

Nemusíte vlastniť datacentrum, aby sa vám implementácia produktov E-LINE vyplatila. Ich nasadenie je otázkou toho, ako vážne to myslíte s ochranou dát, či už vašej firmy, alebo vašich klientov. Ich variabilita umožňuje nasadenie v každom prostredí.

Potrebujete zabezpečiť stovky skríň vo viacerých miestnostiach či budovách a mať o nich kedykoľvek perfektný prehľad? Žiaden problém. Potrebujete, aby mal každý zámok vlastnú IP adresu? Pres-ne taký produkt máme. Máte špeciálne požiadavky a potrebujete riešenie na mieru? Výborne! Kontaktujte nás a my pre vás nájdeme to pravé.

Ochrana dát, či už vlastných, alebo dát klientov a zákazníkov, je pre väčšie firmy kľúčová. Každá spoločnosť, ktorá úspešne rastie, začne časom ukladať dáta lokálne a používať vlastné dátové centrá. Špičková technológia E-LINE od Diraku ponúka široké možnosti zabezpečenia dátových skríň a jeho výhody ocenia firmy v mnohých odvetviach.

Ochrana dát nespočíva iba v antivírovom programe a firewalle na serveri a ochrana heslom. Často je treba zabezpečiť fyzický prístup ku skriniam, v ktorých sú uložené citlivé údaje alebo dokumenty. E-LINE produktom dôverujú spoločnosti, ako počítačový gigant IBM, anglická finančná spoločnosť Nationwide, Microsoft alebo British Sky Broadcasting Group. Vaša firma by nemala byť výnimkou.

MOŽNOSTI PRODUKTOV E-LINE

E-LINE sú elektronicky ovládané zámky určené pre použitie všade tam, kde je potrebné mať kontrolu nad prístupom. Klasické zámky na kľúč sú zastarané a nebezpečné, moderná ochrana dát si vyžaduje viac. Ak to myslíte s ochranou dát vážne, produkty E-LINE od Diraku sú skvelým prvkom s najmodernejšími bezpečnostnými vlastnosťami.

JE MOŽNÉ ICH PRIPOJIŤ EXISTUJÚCEMU BEZPEČNOSTNÉMU SYSTÉMU FIRMY

Mechatronické uzamykacie systémy E-LINE disponujú softvérom Administration Suite, ktorý môže byť použitý samostatne alebo pri-pojený k existujúcemu bezpečnostnému systému firmy.

CHRÁNIA PRED NEOPRÁVNENÝCH PRÍSTUPOM NA VIACERÝCH ÚROVNIACH

Najväčšia prednosť mechatronických uzamykacích systémov E-LINE je v možnostiach nastavenia prístupu. Sofistikovaný softvér je na-toľko komplexný, že je možné nastaviť prístupové práva pre jednotlivé uzávery na viacerých úrovniach:

Prístupové práva užívateľov – uzáver sa odomkne len oprávneným užívateľom, teda napríklad správcovi alebo technikovi. Do skrine s citlivými dokumentmi môže mať napríklad prístup len vedenie firmy a podobne.
Autorizácia dvoch osôb – pri otvorení musia byť prítomné dve osoby s oprávnením.
Časový zámok – E-LINE zámky je možné nastaviť, aby boli uzamknuté alebo naopak odomknuté v daných časových úsek-och. Napríklad v noci sa do skríň nedostane ani osoba s oprávnením. Prípadne môžu byť skrine uzamknuté neustále a prístup k nim môže byť povolený len na vyžiadanie.
2-kroková autentifikácia – okrem priloženia karty je nutné zadať ešte PIN. Ten sa môže pravidelne obmieňať, preto ani v prípade straty karty nehrozí, že by sa do skrine dostala ne-oprávnená osoba.

MAJÚ INDIKÁCIU PRÍSTUPU A ZMENY TEPLOTY PRIAMO NA KĽUČKE

LED indikátory integrované v E-LINE zámkoch umožňujú zobrazovanie informácií, ako je napríklad stav zamknuté/odomknuté, čo uľahčuje a urýchľuje prácu nočným strážnikom. Ďalšou možnosťou je zobrazovať priamo na uzávere prípadné odchýlky od zadaného rozsahu teploty vo vnútri skrine. Samozrejmosťou je možnosť prispôsobenia špecifickým potrebám zákazníka.

UMOŽŇUJÚ SPOĽAHLIVÝ MONITORING PRÍSTUPU

Okrem pripojenia k existujúcemu bezpečnostnému systému firmy dokáže Administration Suite softvér oveľa viac. Poskytuje plnú kontrolu nad prístupom a široké možnosti nastavenia pre každý E-LINE zámok zvlášť.

Architektúra klient-server funguje na udalostnej komunikácii, čo znižuje nároky na prenos dát. Dáta prenášané medzi hardvérom, klientom a serverom sú šifrované, takže je celý systém maximálne bezpečný. Všetky akcie sú ukladané do denníka a v prípade neoprávneného prístupu alebo poruchy je okamžite kontaktovaná zodpovedná osoba. Prístup je možné spravovať aj pomocou tabletu alebo smartfónu prakticky odkiaľkoľvek a je možné okamžite reagovať na prípadné neočakávané situácie.

V PONUKE AJ NEVIDITEĽNÉ ZÁMKY

V Diraku mysleli aj na možnosť, že bude potrebné zabezpečiť skriňu v exteriéri alebo na verejne prístupnom mieste. Model MLU 1000 nie je viditeľný ani prístupný z vonkajšej strany, a tak neposkytuje žiadny potenciálny bod pre vniknutie do skrine. Využitie môže nájsť aj v potravinárskom priemysle alebo tam, kde sú vyššie hygienické nároky.

Nemusíte vlastniť datacentrum, aby sa vám implementácia produktov E-LINE vyplatila. Ich nasadenie je otázkou toho, ako vážne to myslíte s ochranou dát, či už vašej firmy, alebo vašich klientov. Ich variabilita umožňuje nasadenie v každom prostredí.

Potrebujete zabezpečiť stovky skríň vo viacerých miestnostiach či budovách a mať o nich kedykoľvek perfektný prehľad? Žiaden problém. Potrebujete, aby mal každý zámok vlastnú IP adresu? Pres-ne taký produkt máme. Máte špeciálne požiadavky a potrebujete riešenie na mieru? Výborne! Kontaktujte nás a my pre vás nájdeme to pravé.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!