Materiál EPDM sa vyznačuje hlavne tým, že nemá „pamäť“. Ak na ploché tesnenie EPDM dolieha hrana povedzme dverí rozvádzača, ktoré sú dlhšiu dobu zatvorené, dôjde k otlačeniu hrany dverí do tesnenia a vzniknutá drážka sa časom prehlbuje, až nakoniec dôjde k netesnosti dverí a k zníženiu IP-krytia výrobku. Neoprénové tesnenie naproti tomu má tú vlastnosť, že po otvorení dverí nadobudne tesnenie pôvodný tvar a tvorba žliabku je podstatne obmedzená.