Nami vyrobené vzpery vieme dotlakovať na vyšší tlak, ak nie sú používané alebo používané len veľmi krátko. Dotlakovanie nie je možné pri opotrebovaných vzperách, ktoré sú „zrelé“ na výmenu.

Znížiť tlak sa ale v štandardnej plynovej vzpere nedá. Štandardná plynová vzpera disponuje jednosmerným ventilom, ktorý neumožňuje vypustenie dusíka z plynovej vzpery. Zníženie tlaku v plynovej vzpere sa dá len v prípade, ak sa jedná o nami dodávanú plynovú vzperu s ventilom (bližšie informácie o tomto type vzpier Vám radi poskytneme osobne, telefonicky alebo emailom).