Nie. Plynové vzpery majú svoju životnosť a po ich opotrebení sa vymieňajú za nové. Repas vzpier by bol veľmi komplikovaný a z ekonomického hľadiska nevýhodný.