Tesnenie začnite lepiť, alebo narážať (podľa druhu vybraného tesnenia) v spodnej polovici rámu a pokračujte postupne po celom obvode až kým sa dostanete do miesta spoja na spodnej hrane rámu. Odporučenie: pri ukončovaní spojenia oboch koncov tesnenia je výhodné zrezať oba konce tesnenia do 45 stupňov s malým presahom, čím sa zabezpečí optimálne utesnenie aj bez lepenia.