Samozrejme ponúkame aj túto službu a to dokonca bezplatne, aby sme čo najviac vyšli v ústrety našim zákazníkom a minimalizovali počet nesprávnych montáží našich vzpier. Ak si teda zákazník nie je istý, aký typ plynovej vzpery má použiť, aký má mať vzpera pre jeho aplikáciu tlak alebo kam má umiestniť montážne body, radi v tomto smere promptne poradíme a zašleme jednoduchý montážny výkres.