Background Image
Table of Contents Table of Contents
SETRO - katalóg PINET Next Page
Basic version Information
Show Menu
SETRO - katalóg PINET Next Page

 
Inhaltsverzeichnis
17

Závesy – Panty - Scharniere – Hinges
23

Klavírové závesy - Klavírové panty - Stangenscharniere – Continuous hinges
23

Neviditeľné závesy - Neviditelné panty - Unsichtbare Scharniere – Concealed hinges
35

Pružinové závesy - Pružinové panty - Federscharniere – Spring hinges
48

Funkčné závesy - Funkční panty - Funktions-Scharniere – Hinges wuth dual function
63

Plastové závesy - plastové panty - Scharniere aus Kunststoff – Plastic hinges
75

Zliatinové závesy - Slitinové panty - Scharniere aus Zamak – Zinc die-cast hinges
84

Hliníkové závesy – Hliníkové panty - Scharniere aus Aluminium – Aluminium Hinges
92

Zosilnené závesy – Zesílené panty - Vestärkte Scharniere – Heavy duty hinges
97

Malé závesy – Malé panty - Kleine Scharniere – Small hinges
115

Závesy pre námorný priemysel - Panty pro námořní průmysl -Scharniere für Bootindustrie – Hinges for marine applications
131

Ohnuté závesy – Ohnuté panty - Gekröpfte Scharniere – Cranked hinges
138

Rôzne závesy – Různé panty - Verschiedene Scharniere – Vaious hinges
146

Uzávery – Uzávěry – Verschlüsse – Latching systems
160

Bodové zámky – Bodové zámky - Drehriegel – Quarter turns
160

Uzávery – Uzávěry - Schanppverschlüsse – Slam latches
162

Zástrč so spätným pohybom - Zástrč se zpětným pohybem -Riegel mit Rückstellfeder – Spring loaded latches
166

Tlačné pakové uzávery - Tlačné pákové uzávěry - Kompressions-Hebelverschlűsse – Compression latches
169

Uzatváracie systémy -Uzavírací systémy - Schlossverriegelungen – Budget latches
177

Uzamykanie - Uzamykání - Riegel - Locks
183

Mechanické západky - Mechanické západky -Mechanische Schnäpper – Mechanical catches
187

Magnetické uzávery - Magnetické uzávěry - Magnetverschlüsse – Magnetic catches
193

Bedňové uzávery - Bedňové uzávěry - Spannverschlűsse – Taggle latches
208

Rukoväte – Rukojeti – Griffe – Handles
250

Rukoväte – Rukojeti - Ziehgriffe – Grab handles
250

Sklopné rukoväte – Sklopné rukojeti - Fallgriffe – Drop handles
261

Zapustené rukoväte - Zapuštěné rukojeti - Einbaugriffe – Flush handles
271

Podpery – Podpěry – Teleskop-Stützen – Support stays
280

Teleskopické podpery – Telekopické podpěry - Teleskop-Stützen – Support stays
280

Podpery – Podpěry - Klappenaufsteller – Lid stays
284

Vymedzovač dverí - Vymezovač dveří - Türfeststeller – Door holder
288

Teleskopické výsuvné mechanizmy - Teleskopické výsuvné mechanismy – Teleskopschienen – Teleskopic slides
290

Antikorový program – Nerezový program – Edelstahlprogramm – Stainless steel program
296

Závesy – Panty - Scharniere - Hinges
296

Uzávery – Uzávěry - Verschlüsse – Latching systems
352

Rukoväte – Rukojeti – Griffe - Handles
383

Teleskopické podpery – Telekopické podpěry - Teleskop-Stützen – Lid and support stays
390

Teleskopické koľajničky - Teleskopické kolejničky - Teleskopschienen – Telescopic slides
396