Pinet už viac ako 175 rokov dodáva na trh najkvalitnejšie výrobky z oblasti závesov, držadiel, podpier, krytov a ďalších nástrojov. Aby si spoločnosť udržala konzistentnú kvalitu výroby, vyvinula vlastné know-how. Zoznámte sa s celým procesom – od návrhu výrobku až po jeho výrobu.

DIZAJN VÝROBKU

Samozrejme, každý nový výrobok treba najprv navrhnúť. Všetko sa teda začína v dizajnérskej kancelárii spoločnosti Pinet. Inžinieri a technici vychádzajú z potrieb zákazníkov, dodaných špecifikácií alebo návrhov. Plány sú navrhované pomocou 3D CAD softvéru.

Nástup 3D tlačiarní znamenal uľahčenie prác. Prototypy a modely nových produktov je tak možné zhotoviť zo živice. Ak je ale treba vykonať skúšobné fázy, prototypy sa vyrobia v dielni a je možné ich v integrovanom laboratóriu okamžite otestovať. Testuje sa napríklad výdrž závesov a pántov (niekoľko desiatok tisíc cyklov) alebo pevnosť v ťahu produktu (až do 5 ton). Vďaka tejto širokej škále ná-strojov dokážu inžinieri zvoliť najvhodnejšie riešenie pre každý projekt.

ÚZKA SPOLUPRÁCA ODDELENÍ JE NUTNOSŤOU

V tomto štádiu dizajnérska kancelária úzko spolupracuje s projektovou kanceláriou. Pracovníci tam majú na starosti riadenie životnosti produktu: od návrhu po výrobu a vývoj. K tomu im pomáha softvér na správu údajov o produktoch. Okrem toho má projektová kancelária na starosti návrh nástrojov a zariadení potrebných na výrobu samotných produktov.

Tieto nástroje sú následne vyrábané v nástrojárskej dielni pomocou najmodernejších strojov, akými sú CNC obrábacie centrá a elektroerozívne obrábacie zariadenia.

VÝROBA

Na výrobu produktov slúžia spoločnosti Pinet dve výrobné miesta.

Väčšie, hlavné výrobné miesto o rozlohe 8000 m², sa nachádza vo Francúzsku, v Chaulnes. Je vybavené množstvom najmodernejších strojov, medzi ktorými sa nachádza aj:

34 lisov (automatických aj manuálnych),
• 4 CNC obrábacích centier,
• 5 strojov, špeciálne navrhnutých na výrobu závesov a pántov,
• 2 CNC laserové rezačky,
• zváracie zariadenia,
• vnútropodniková nástrojárska dielňa.

Toto špičkové zariadenie, spolu so zručnými pracovníkmi, umožňuje spoločnosti kvalitnú výrobu závesov a zámkov pre priemyselné aplikácie.
Druhá, menšia výrobná hala, sa nachádza v Tunisku, v meste Sousse. Má len 2000 m² a slúži na výrobu výrobkov, ktoré vyžadujú veľa manuálnej práce v priebehu procesu.

KNOW-HOW A KVALITA

Pri výrobe produktov spoločnosť Pinet dohliada, aby bolo dodržané firemné know-how, ktoré môžeme rozdeliť do troch oblastí.

KVALITA A ODBORNOSŤ

Všetky produkty sú vyrábané s ohľadom na certifikát ISO 9001, ktorý spoločnosť vlastní. Okrem toho vie zaručiť konzistentnú kvalitu výroby, dodržiavanie výrobných časových rámcov a optimalizovaný dizajn všetkých výrobkov.

Nástroje a stroje, získané počas desaťročí, spolu s odbornými skúsenosťami umožňujú vykonávať automatizovanú výrobu závesov za konkurenčné ceny.

PRIEMYSELNÁ KULTÚRA

Zariadenie Chaulnes spojené s dielňou v Tunisku umožňuje spoločnosti vyrábať malé a veľké série jednoduchých, ale aj zložitých pántov. Firma Pinet používa vysokovýkonné nástroje zabezpečujúce výstupy, ktoré budú vyhovovať požiadavkám všetkých zákazníkov. Patria sem:

CAD pracovné stanice umožňujúce vytvárať dizajny spoluprácou rôznych oddelení,
vnútropodniková nástrojárska dielňa umožňujúca reagovať na zmeny výroby,
• integrované skúšobné laboratórium na certifikáciu výkonnosti výrobkov podľa pokynov klienta.

SPOKOJNOSŤ KLIENTA

Spokojnosť klienta sa nachádza v génoch spoločnosti po dobu šiestich generácií.
Ako spoločnosť verná tejto kultúre a zameraná na budúcnosť, investuje Pinet do výskumu a vývoja, do svojich výrobných nástrojov a do rozvoja kompetencií zamestnancov.

Pinet už viac ako 175 rokov dodáva na trh najkvalitnejšie výrobky z oblasti závesov, držadiel, podpier, krytov a ďalších nástrojov. Aby si spoločnosť udržala konzistentnú kvalitu výroby, vyvinula vlastné know-how. Zoznámte sa s celým procesom – od návrhu výrobku až po jeho výrobu.

DIZAJN VÝROBKU

Samozrejme, každý nový výrobok treba najprv navrhnúť. Všetko sa teda začína v dizajnérskej kancelárii spoločnosti Pinet. Inžinieri a technici vychádzajú z potrieb zákazníkov, dodaných špecifikácií alebo návrhov. Plány sú navrhované pomocou 3D CAD softvéru.

Nástup 3D tlačiarní znamenal uľahčenie prác. Prototypy a modely nových produktov je tak možné zhotoviť zo živice. Ak je ale treba vykonať skúšobné fázy, prototypy sa vyrobia v dielni a je možné ich v integrovanom laboratóriu okamžite otestovať. Testuje sa napríklad výdrž závesov a pántov (niekoľko desiatok tisíc cyklov) alebo pevnosť v ťahu produktu (až do 5 ton). Vďaka tejto širokej škále ná-strojov dokážu inžinieri zvoliť najvhodnejšie riešenie pre každý projekt.

ÚZKA SPOLUPRÁCA ODDELENÍ JE NUTNOSŤOU

V tomto štádiu dizajnérska kancelária úzko spolupracuje s projektovou kanceláriou. Pracovníci tam majú na starosti riadenie životnosti produktu: od návrhu po výrobu a vývoj. K tomu im pomáha softvér na správu údajov o produktoch. Okrem toho má projektová kancelária na starosti návrh nástrojov a zariadení potrebných na výrobu samotných produktov.

Tieto nástroje sú následne vyrábané v nástrojárskej dielni pomocou najmodernejších strojov, akými sú CNC obrábacie centrá a elektroerozívne obrábacie zariadenia.

VÝROBA

Na výrobu produktov slúžia spoločnosti Pinet dve výrobné miesta.

Väčšie, hlavné výrobné miesto o rozlohe 8000 m², sa nachádza vo Francúzsku, v Chaulnes. Je vybavené množstvom najmodernejších strojov, medzi ktorými sa nachádza aj:

34 lisov (automatických aj manuálnych),
• 4 CNC obrábacích centier,
• 5 strojov, špeciálne navrhnutých na výrobu závesov a pántov,
• 2 CNC laserové rezačky,
• zváracie zariadenia,
• vnútropodniková nástrojárska dielňa.

Toto špičkové zariadenie, spolu so zručnými pracovníkmi, umožňuje spoločnosti kvalitnú výrobu závesov a zámkov pre priemyselné aplikácie.
Druhá, menšia výrobná hala, sa nachádza v Tunisku, v meste Sousse. Má len 2000 m² a slúži na výrobu výrobkov, ktoré vyžadujú veľa manuálnej práce v priebehu procesu.

KNOW-HOW A KVALITA

Pri výrobe produktov spoločnosť Pinet dohliada, aby bolo dodržané firemné know-how, ktoré môžeme rozdeliť do troch oblastí.

KVALITA A ODBORNOSŤ

Všetky produkty sú vyrábané s ohľadom na certifikát ISO 9001, ktorý spoločnosť vlastní. Okrem toho vie zaručiť konzistentnú kvalitu výroby, dodržiavanie výrobných časových rámcov a optimalizovaný dizajn všetkých výrobkov.

Nástroje a stroje, získané počas desaťročí, spolu s odbornými skúsenosťami umožňujú vykonávať automatizovanú výrobu závesov za konkurenčné ceny.

PRIEMYSELNÁ KULTÚRA

Zariadenie Chaulnes spojené s dielňou v Tunisku umožňuje spoločnosti vyrábať malé a veľké série jednoduchých, ale aj zložitých pántov. Firma Pinet používa vysokovýkonné nástroje zabezpečujúce výstupy, ktoré budú vyhovovať požiadavkám všetkých zákazníkov. Patria sem:

CAD pracovné stanice umožňujúce vytvárať dizajny spoluprácou rôznych oddelení,
vnútropodniková nástrojárska dielňa umožňujúca reagovať na zmeny výroby,
• integrované skúšobné laboratórium na certifikáciu výkonnosti výrobkov podľa pokynov klienta.

SPOKOJNOSŤ KLIENTA

Spokojnosť klienta sa nachádza v génoch spoločnosti po dobu šiestich generácií.
Ako spoločnosť verná tejto kultúre a zameraná na budúcnosť, investuje Pinet do výskumu a vývoja, do svojich výrobných nástrojov a do rozvoja kompetencií zamestnancov.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!