Plynové vzpery sú skutočne šikovnými pomocníkmi, ktorí nám pomáhajú pri každodenných povinnostiach v domácnosti, v práci, ale aj pri manipulácii s veľkými bremenami v ťažkom priemysle. Viete ich však bezpečne používať?

AKO INTERPRETOVAŤ ÚDAJE PLYNOVÝCH VZPIER?

Aby ste mohli bezpečne a efektívne pracovať s plynovými vzperami, potrebujete v prvom rade správne porozumieť všetkým uvedeným číselným hodnotám.

Rozmery našich výrobkov sú uvedené v milimetroch (mm), hodnoty tlaku v Newtonoch (N) a tepelné hodnoty v stupňoch Celzia (°C).

INŠTALUJTE OPATRNE

Ak nemáte skúsenosti s montážou plynových vzpier, ideálne je nechať to na profesionálov. Chcete sa do toho pustiť sami?

Spísali sme pre vás zopár rád, ako začať.

• Dajte si záležať na skladovaní pred použitím. Zariadenia môžu byť uložené horizontálne pri izbovej teplote maximálne tri mesiace. Pri dlhšej dobe skladovania alebo pri vyšších teplotách ich uložte vertikálne, pričom tyč nasmerujte nadol.
Plynové vzpery musia byť namontované tyčou smerujúcou nadol v zavretom stave (s minimálnym sklonom 15°). Ak ich chcete namontovať horizontálne, respektíve s piestom nahor, radšej nás kontaktujte, pripravíme pre vás individuálne riešenie.
• Plynové vzpery nesmú byť vystavené žiadnemu bočnému tlaku.
• Pri plynových vzperách s navarenými okami nechajte na oske vôľu 0,3 až 0,5 mm, čo sa týka jej priemeru a vôľu 0,5 – 1 mm po oboch stranách oka.
• Chystáte sa lakovať vzperu? Nezabudnite pritom chrániť piest, lak by ho poškodil.
Zabráňte kontaktu vzpery s elektrickým napätím, brúsnymi iskrami, farbami a korozívnymi výrobkami.

AJ POUŽÍVANIE VZPERY MÁ SVOJE PRAVIDLÁ

Pred výberom plynovej vzpery si premyslite, ako intenzívne sa bude používať. Klasická vzpera by sa mala dvíhať maximálne päťkrát za minútu. Ak chcete vzperu používať častejšie, kontaktujte nás. Navrhneme vám odolnejšie riešenie.

Garantovaná životnosť plynových vzpier je 30 000 cyklov. Predpokladaná strata životnosti po cykloch je maximálne 15 % (úroveň vy-trvalosti sa mení v závislosti od dĺžky zdvihu a tlaku).

Prevádzková teplota našich vzpier je od –30 °C do +80 °C, Pri aplikáciách vo vyšších teplotách, je možné pomocou špeciálnych tesnení dosiahnuť odolnosť plynovej vzpery až do +200°C. Nezabudnite, že teplota má vplyv aj na výstupnú silu vzpery, a to z dôvodu rozťažnosti dusíka, ktorým sa plynové vzpery plnia (cca 1 % na 3 °C). Tlak plynovej vzpery s klesajúcou teplotou klesá a so stúpajúcou teplotou, samozrejme, rastie.

Na čistenie plynových vzpier nepoužívajte rozpúšťadlá. Chráňte ju pred akýmikoľvek nárazmi. Ak ju chcete odmontovať, nerozoberajte ju, pretože hrozí únik stlačeného plynu.

AKO POSTUPOVAŤ PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VZPIER

Plynové vzpery majú určitú životnosť, ktorá závisí od miery aj pod-mienok používania. Prečítajte si v našom staršom článku, kedy je ten správny čas vymeniť plynové vzpery.

Pri demontáži vzpier postupujte takto:
1. Pred tým, ako sa pustíte do toho, vyzbrojte sa ochrannými okuliarmi, ručnou pílou a pracovnou utierkou na pílku.
2. Najskôr je potrebné vypustiť plyn zo vzpery: upevnite plynovú vzperu do zveráka a odpíľte piestnicu vo vzdialenosti 30 – 35 mm od jej okraja.
3. Keď sa ozve zvuk charakteristický pre vyrovnanie tlaku, prestaňte píliť.
4. Skontrolujte, či ste z plynovej vzpery vypustili všetok plyn. Zistíte to tak, že je možné rukou voľne pohybovať piestom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o základnej alebo pokročilej manipulácii s plynovými vzperami, neváhajte nás kontaktovať.

Plynové vzpery sú skutočne šikovnými pomocníkmi, ktorí nám pomáhajú pri každodenných povinnostiach v domácnosti, v práci, ale aj pri manipulácii s veľkými bremenami v ťažkom priemysle. Viete ich však bezpečne používať?

AKO INTERPRETOVAŤ ÚDAJE PLYNOVÝCH VZPIER?

Aby ste mohli bezpečne a efektívne pracovať s plynovými vzperami, potrebujete v prvom rade správne porozumieť všetkým uvedeným číselným hodnotám.

Rozmery našich výrobkov sú uvedené v milimetroch (mm), hodnoty tlaku v Newtonoch (N) a tepelné hodnoty v stupňoch Celzia (°C).

INŠTALUJTE OPATRNE

Ak nemáte skúsenosti s montážou plynových vzpier, ideálne je nechať to na profesionálov. Chcete sa do toho pustiť sami?

Spísali sme pre vás zopár rád, ako začať.

• Dajte si záležať na skladovaní pred použitím. Zariadenia môžu byť uložené horizontálne pri izbovej teplote maximálne tri mesiace. Pri dlhšej dobe skladovania alebo pri vyšších teplotách ich uložte vertikálne, pričom tyč nasmerujte nadol.
Plynové vzpery musia byť namontované tyčou smerujúcou nadol v zavretom stave (s minimálnym sklonom 15°). Ak ich chcete namontovať horizontálne, respektíve s piestom nahor, radšej nás kontaktujte, pripravíme pre vás individuálne riešenie.
• Plynové vzpery nesmú byť vystavené žiadnemu bočnému tlaku.
• Pri plynových vzperách s navarenými okami nechajte na oske vôľu 0,3 až 0,5 mm, čo sa týka jej priemeru a vôľu 0,5 – 1 mm po oboch stranách oka.
• Chystáte sa lakovať vzperu? Nezabudnite pritom chrániť piest, lak by ho poškodil.
Zabráňte kontaktu vzpery s elektrickým napätím, brúsnymi iskrami, farbami a korozívnymi výrobkami.

AJ POUŽÍVANIE VZPERY MÁ SVOJE PRAVIDLÁ

Pred výberom plynovej vzpery si premyslite, ako intenzívne sa bude používať. Klasická vzpera by sa mala dvíhať maximálne päťkrát za minútu. Ak chcete vzperu používať častejšie, kontaktujte nás. Navrhneme vám odolnejšie riešenie.

Garantovaná životnosť plynových vzpier je 30 000 cyklov. Predpokladaná strata životnosti po cykloch je maximálne 15 % (úroveň vy-trvalosti sa mení v závislosti od dĺžky zdvihu a tlaku).

Prevádzková teplota našich vzpier je od –30 °C do +80 °C, Pri aplikáciách vo vyšších teplotách, je možné pomocou špeciálnych tesnení dosiahnuť odolnosť plynovej vzpery až do +200°C. Nezabudnite, že teplota má vplyv aj na výstupnú silu vzpery, a to z dôvodu rozťažnosti dusíka, ktorým sa plynové vzpery plnia (cca 1 % na 3 °C). Tlak plynovej vzpery s klesajúcou teplotou klesá a so stúpajúcou teplotou, samozrejme, rastie.

Na čistenie plynových vzpier nepoužívajte rozpúšťadlá. Chráňte ju pred akýmikoľvek nárazmi. Ak ju chcete odmontovať, nerozoberajte ju, pretože hrozí únik stlačeného plynu.

AKO POSTUPOVAŤ PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VZPIER

Plynové vzpery majú určitú životnosť, ktorá závisí od miery aj pod-mienok používania. Prečítajte si v našom staršom článku, kedy je ten správny čas vymeniť plynové vzpery.

Pri demontáži vzpier postupujte takto:
1. Pred tým, ako sa pustíte do toho, vyzbrojte sa ochrannými okuliarmi, ručnou pílou a pracovnou utierkou na pílku.
2. Najskôr je potrebné vypustiť plyn zo vzpery: upevnite plynovú vzperu do zveráka a odpíľte piestnicu vo vzdialenosti 30 – 35 mm od jej okraja.
3. Keď sa ozve zvuk charakteristický pre vyrovnanie tlaku, prestaňte píliť.
4. Skontrolujte, či ste z plynovej vzpery vypustili všetok plyn. Zistíte to tak, že je možné rukou voľne pohybovať piestom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o základnej alebo pokročilej manipulácii s plynovými vzperami, neváhajte nás kontaktovať.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!