Hoci sú doménou spoločnosti Pinet hlavne závesné systémy, v ich portfóliu nájdeme aj iné užitočné produkty. Teleskopické výsuvné mechanizmy, niekedy jednoducho nazývané koľajničky, majú svoje nezastupiteľné miesto v celom rade aplikácií, či už v domácnosti, alebo v priemysle. Pinet má vo svojej ponuke teleskopické koľajničky s gulôčkovými ložiskami rôznych druhov.

Úlohou posuvných koľajničiek je umožniť poziciovanie vecí a ich posun vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. Typickým a najčastejším prípadom ich použitia je v nábytku. Bez nich by zásuvky jednoducho neboli zásuvkami.

VYUŽITIE KOĽAJNIČIEK OD PINETU

Koľajničky od Pinetu sú určené hlavne pre priemyselné využitie. Sú vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele bez plastových častí, čo im poskytuje vysokú odolnosť voči teplotám a korózii a zároveň umožňuje ich väčšie zaťaženie. Používajú posuvný systém založený na guľôčkových ložiskách, vďaka ktorým majú hladký pohyb, výbornú horizontálnu stabilitu a umožňujú vyrábať systémy s rôznou dĺžkou vysúvania.

TYPY POSUVNÝCH KOĽAJNIČIEK

2-RAMENNÉ

Skladajú sa z jedného pevného a jedného pohyblivého ramena. Pohyblivé rameno je umiestnené vo vnútri pevného ramena. Medzi vonkajšou stenou pohyblivého ramena a vnútornou stenou pevné-ho ramena je umiestnené lineárne guľôčkové ložisko. Tieto koľajničky sú iba vo verzii „front disconnect“ a umožňujú posuv do ¾ celkovej dĺžky posuvného ramena.

Nájdete ich v katalógu pod označením:
3/4 extension ball-bearing slide (2 pieces), front disconnect

3-RAMENNÉ

3-ramenné koľajničky obsahujú medzičlen medzi pevným ramenom a hlavným výsuvným ramenom. To umožňuje vysunúť hlavné výsuvné rameno do svojej maximálne dĺžky, čo poskytuje lepší prí-stup tam, kde je to potrebné. Pinet ich ponúka vo verzii front dis-connect.

Nájdete ich v katalógu pod označením:
full extension ball-bearing slide (3 pieces), front disconnect

PARAMETRE POSUVNÝCH KOĽAJNIČIEK

ZAŤAŽENIE

Najdôležitejší parameter pri výbere koľajničiek je práve zaťaženie. Od neho sa potom odvíja typ použitého mechanizmu a dĺžky koľajničky. Určuje sa v kilogramoch na jeden pár koľajníc. Jeho hodnoty môžu byť rôzne, od 20 kg až do stoviek kilogramov u takzvaných „heavy duty“ mechanizmov.

DĹŽKA POSUVU

V prípade teleskopických posuvných koľajničiek dĺžka posuvu určuje, ako ďaleko je možné vysunúť rameno koľajničky. 2-ramenné koľajničky umožňujú vysunutie pohyblivého ramena maximálne do ¾ dĺžky, u 3-ramenných je to 100 % a v niektorých prípadoch aj viac práve vďaka použitiu medzičlena.

Existujú však aj tzv. lineárne koľajničky, ktoré umožňujú posun iba v rámci dĺžky pevného ramena (nevysúvajú sa von). Tieto systémy môžete najčastejšie vidieť u posuvných regálov.

UZAMKNUTIE A ZASTAVENIE

Pre uzamknutie alebo zastavenie ramena pri vysunutí do maximálnej dĺžky používajú Pinet koľajničky dva spôsoby:
positive stop – na začiatku a na konci ramien sú malé výstupky. Tie držia ramená v maximálnej vysunutej alebo v zasunutej polohe. Pre následné zasunutie, resp. vysunutie ramena je nutné vynaložiť trocha väčšiu silu,
positive lock – je ochrana proti samovoľnému zatvoreniu. V maximálnej vysunutej polohe sa rameno uzamkne. Pre zasunutie ramena je potrebné uvoľniť západku.

FRONT DISCONNECT

Všetky koľajničky od Pinetu majú možnosť úplného vytiahnutia pohyblivého ramena z pevného ramena stlačením alebo uvoľnením západky. Umožňuje to nielen jednoduchšiu inštaláciu, ale hlavne možnosť v prípade nutnosti vytiahnuť zásuvku z kabinetu úplne.

Pri návrhu použitia posuvných koľajničiek je treba brať do úvahy množstvo ďalších faktorov, ako sú napríklad šírka medzery medzi skrinkou a zásuvkou, použitie vhodných skrutiek na ukotvenie alebo spôsob uchytenia v prípade kovových skriniek a zásuviek. Ak si neviete rady, kontaktujte nás a my vám pomôžeme s výberom najvhodnejších koľajničiek pre vašu aplikáciu.