Viacbodové systémy E-LINE Dirak a SNAP-LINE Dirak

O produktoch

E-LINE by DIRAK je ochranná známka spoločnosti DIRAK GmbH a ťaží z viac než 20 ročnej skúsenosti v oblasti uzáverov, závesov a spojovacej techniky. Toto know-how se stáva súčasťou modulárnej konštrukcie našich riešení.

 


Kontrolovaný prístup, organizovaná bezpečnosť – modulárna koncepcia. Mechatronické riešenia uzamykania s novými dimenziami.

S prístupovými a uzamykacími systémami E-LINE by DIRAK pre priemyslelné uzamykania chceme učinit prístup bezpečnejším, komfortnějším a hospodárnejším. Tieto mechatronické systémy spoľahlivo zaisťujú skrine pred neoprávneným vniknutím, zjednodušujú organizáciu a meratelne zvyšujú hospodárnosť.

Vďaka inovatívnym produktom sa DIRAK stal v troch aplikáciách popredným poskytovateľom mechatronických uzamykacích systémov: 

  • Systém a riešenie prístupu pre dátové a serverové skrine, ako pre „nezávislé aplikácie“, tak aj sieťové systémové architektúry s odpovedajúcou hierarchiou uzatvárania
  • Riešenie uzatvárania pre skrine vo vonkajšom prostredí. Predovšetkým na verejne pristupných miestach, so zvláštnymi požiadavkami na ochranu pred vandalizmom a manipuláciou.
  • Systémové riešenie pre priemyselné aplikácie, ktoré môžu byť zabudované do existujúcich krytov a strojov a integrované do ovládania strojov.

Organizovať a integrovať

Výrobky E-LINE by DIRAK môžu byť integrované do IT sietí. V prípade potřeby sa integrujú do existujúcich systémov riadenia alebo sa používajú k sledovaniu a regulácii vlastného softvéru, Administration Suite – pre bezpečné procesy v oblasti riadenia.

Katalóg
viacbodových systémov
E-LINE a SNAP-LINE

Kontaktujte nás

v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

KONTAKT

telefónne číslo: 048 / 414 45 19
mobilné číslo: +421 905 491 510
e-mail: setro@setro.sk

ADRESA

setro, s.r.o.
Majerska cesta 30A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA