Dirak Snap Technology (DST)

Dirak Snap Technology (v skratke DST) kreatívne nahrádza tradičné metódy upevňovania. Jednoduchá metóda DST umožňuje zostavenie výrobku počas veľmi krátkej doby. Veľmi ľahká je tiež demontáž na účely údržby či opráv, ako aj recyklácia po skončení životnosti. Prečítajte si viac o technológii DST.

Kontaktujte nás

v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

KONTAKT

telefónne číslo:048 / 414 45 19
mobilné číslo:+421 905 491 510
e-mail:setro@setro.sk

ADRESA

setro, s.r.o.
Majerska cesta 30A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA