Sila plynovej vzpery

Silu plynovej vzpery možno z technického hľadiska vypočítať ako súčin plochy piestnej tyče s tlakom vo vnútri plynovej vzpery. Vo všeobecnosti však ide o mieru pomoci plynovej vzpery pri dvíhaní poklopov, resp. o mieru pomoci plynovej vzpery v iných aplikáciách. Sila plynovej vzpery je daná najmä váhou poklopu a umiestnením jej upevnovacích prvkov.

Kontaktujte nás

v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

KONTAKT

telefónne číslo: 048 / 414 45 19
mobilné číslo: +421 905 491 510
e-mail: setro@setro.sk

ADRESA

setro, s.r.o.
Majerska cesta 30A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA