DST – upevňovacia technika

Revolúcia v montáži – DIRAK SNAP TECHNOLOGY

DST kreatívne nahrádza tradičné metódy upevňovania. Jednoduchá metóda DST umožňuje zostavenie výrobku počas veľmi krátkej doby. Demontáž na účely údržby, opráv alebo recyklácia po skončení životnosti je tiež ľahká a veľmi jednoduchá.

DST vychádza z jedinečného úložného systému s 2 klinovými svorkovými prvkami napínanými pružinou, ktoré sa priamo „zacvakávajú“ cez výrez do určenej polohy v plechu. Akonáhle je produkt „zacvaknutý“, je zaistené pevné upevnenie odolné voči vibráciám.

Výhody:

  • montáž bez použitia nástrojov, skrutiek alebo matíc
  • bezpečné spojenie odolné voči vibráciám
  • jednostranná montáž, nie je nutný prístup k zadnej strane
  • vysoká spoľahlivosť (skrutky nemožno stratiť)
  • nižšie náklady a kratšie lehoty dodania
  • rýchle a jednoduché použitie

KATALÓG DST – Dirak Snap Technology

Katalóg DIRAK

KONTAKTUJTE NÁS

v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Meno(Povinné pole)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.