Keď je verejné zariadenia potrebné chrániť, vtedy nastupuje inovatívne uzamykanie. Výklopné kľučky sú zárukou istoty, odolnosti a ochrany proti vandalizmu.

Telekomunikačné zariadenia alebo elektrorozvádzače sú starostlivo uzamykané. Avšak podobne ako pri prekonávaní dvier alebo okien na rodinných domoch, tak aj tieto zariadenia nie sú pre vandalov až takým problémom. Najčastejším spôsobom, ako poškodiť takúto skrinku je využiť pílu alebo šroubovák a už to ide ľahko.

NAJČASTEJŠIE MOŽNOSTI VYUŽITIA

Na citlivé zariadenia sa používajú rôzne druhy uzamykania. Bodové zámky alebo kľučky. Spoločnosť Dirak prišla s novinkou v oblasti kľučiek, ktoré odolajú vysokému zaťaženiu. Ich využitie je možné na telekomunikačné skrinky, rozvádzače elektriny či iné dôležité technické objekty.

Z ČOHO SÚ ZLOŽENÉ?

Plastové materiály, z ktorých sú uzamykacie mechanizmy zložené, môžu spadať pod rôzne skupiny, podľa toho, aké vlastnosti majú. Kľučky sú vyrobené z plastu, ktorý patrí do triedy UL94. Toto označenie znamená, že sú odolné voči požiarom.

ZVLÁDNU POŽIAR, PRACH, KVAPALINY

Výklopné kľučky od Diraku majú tiež certifikát IP 65. Ochrana IP vyjadruje to, ako je zariadenie bezpečné, keď príde do styku s iným tuhým telesom alebo kvapalinami. Za IP sa udávajú dve čísla. To prvé vyjadruje stupeň bezpečnosti pri dotyku s pevným objektom a prachom. Počíta sa na stupnici 0 – 6, pričom nula nezabezpečuje žiadnu ochranu a 6 zabezpečuje tú najvyššiu.
Druhým číslom je vyjadrenie toho, či uzamykanie odolá náporu vody alebo iných kvapalín. Udáva sa v rozmedzí od 0 do 8, pričom opäť to nasleduje od najnižšej ochrany po najvyššiu. Pri našich výklopných kľučkách to znamená, že v prípade styku s objektom alebo pri pôsobení prachu sú najodolnejšie. Pri strete s kvapalinami, kde je najvyššia osmička, chránia voči slabému prúdu vody zo všetkých smerov. Celkovo je však podľa technických noriem vysoká.

FLEXIBILITA POUŽÍVANIA

Tieto kľučky sú určené pre všetky zariadenia s výrezmi 105 alebo 130 mm. Je možné ich prispôsobiť na otváranie z pravej i ľavej strany. Zatváranie je možné prostredníctvom kľúča alebo bez neho.

ZAVOLAJTE NÁM A INFORMUJTE SA

Takisto ako výklopné kľučky, aj naša spoločnosť je flexibilná. Zavolajte nám a radi vám povieme možnosti, prípadne vám poradíme s výberom. Dodávku dostanete maximálne do 48 hodín. Majte zariadenia, ktoré si to vyžadujú, v niekoľkonásobnom bezpečí.

Keď je verejné zariadenia potrebné chrániť, vtedy nastupuje inovatívne uzamykanie. Výklopné kľučky sú zárukou istoty, odolnosti a ochrany proti vandalizmu.

Telekomunikačné zariadenia alebo elektrorozvádzače sú starostlivo uzamykané. Avšak podobne ako pri prekonávaní dvier alebo okien na rodinných domoch, tak aj tieto zariadenia nie sú pre vandalov až takým problémom. Najčastejším spôsobom, ako poškodiť takúto skrinku je využiť pílu alebo šroubovák a už to ide ľahko.

NAJČASTEJŠIE MOŽNOSTI VYUŽITIA

Na citlivé zariadenia sa používajú rôzne druhy uzamykania. Bodové zámky alebo kľučky. Spoločnosť Dirak prišla s novinkou v oblasti kľučiek, ktoré odolajú vysokému zaťaženiu. Ich využitie je možné na telekomunikačné skrinky, rozvádzače elektriny či iné dôležité technické objekty.

Z ČOHO SÚ ZLOŽENÉ?

Plastové materiály, z ktorých sú uzamykacie mechanizmy zložené, môžu spadať pod rôzne skupiny, podľa toho, aké vlastnosti majú. Kľučky sú vyrobené z plastu, ktorý patrí do triedy UL94. Toto označenie znamená, že sú odolné voči požiarom.

ZVLÁDNU POŽIAR, PRACH, KVAPALINY

Výklopné kľučky od Diraku majú tiež certifikát IP 65. Ochrana IP vyjadruje to, ako je zariadenie bezpečné, keď príde do styku s iným tuhým telesom alebo kvapalinami. Za IP sa udávajú dve čísla. To prvé vyjadruje stupeň bezpečnosti pri dotyku s pevným objektom a prachom. Počíta sa na stupnici 0 – 6, pričom nula nezabezpečuje žiadnu ochranu a 6 zabezpečuje tú najvyššiu.
Druhým číslom je vyjadrenie toho, či uzamykanie odolá náporu vody alebo iných kvapalín. Udáva sa v rozmedzí od 0 do 8, pričom opäť to nasleduje od najnižšej ochrany po najvyššiu. Pri našich výklopných kľučkách to znamená, že v prípade styku s objektom alebo pri pôsobení prachu sú najodolnejšie. Pri strete s kvapalinami, kde je najvyššia osmička, chránia voči slabému prúdu vody zo všetkých smerov. Celkovo je však podľa technických noriem vysoká.

FLEXIBILITA POUŽÍVANIA

Tieto kľučky sú určené pre všetky zariadenia s výrezmi 105 alebo 130 mm. Je možné ich prispôsobiť na otváranie z pravej i ľavej strany. Zatváranie je možné prostredníctvom kľúča alebo bez neho.

ZAVOLAJTE NÁM A INFORMUJTE SA

Takisto ako výklopné kľučky, aj naša spoločnosť je flexibilná. Zavolajte nám a radi vám povieme možnosti, prípadne vám poradíme s výberom. Dodávku dostanete maximálne do 48 hodín. Majte zariadenia, ktoré si to vyžadujú, v niekoľkonásobnom bezpečí.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!