To, že papier patrí do papiera, plast do plastu a kov do kovu ste zrejme počuli miliónkrát. Ako je to však s niečím takým špecifickým, ako sú tesnenia a kovania? V každom regióne platia iné pravidlá. Levely separovania sú totiž na rôznej úrovni.

NÁSTRAHY RECYKLÁCIE KOVOV

Recyklácia kovov umožňuje opätovne získať kovy, ktoré sa dajú znovu použiť. Malé bezvýznamné plus pre vás, veľké plus pre životné prostredie. Hoci je situácia so separovaním klasických kovov pomerne stabilizovaná, problém nastáva, keď prídu na rad špecifické tesnenia a kovania.

Správna likvidácia a recyklácia starých a opotrebovaných tesnení a kovaní je pre ľudí nezriedka veľkou neznámou. Práve z dôvodu neznalosti (a často aj pohodlnosti) sa ich zbavia tým najnevhodnejším spôsobom. Vyhodia ich do komunálneho odpadu. Ako sa menia pravidlá recyklácie v závislosti od materiálu? Na koho sa môžete v prípade otázok obrátiť? A čo vám hrozí, keď likvidáciu zanedbáte?

AKÉ MÁTE MOŽNOSTI?

Na základe dostupných informácií môžeme konštatovať, že kovové odpady sa dajú likvidovať tromi základnými spôsobmi – prostredníctvom nádob na to určených, v zberných dvoroch jednotlivých miest alebo vo výkupniach.

Práve druhá z možností v niektorých mestách Slovenska ponúka aj super pomôcku. Konkrétne službu, ktorá občanov usmerní, do akého kontajnera majú dovezený odpad vyhodiť.

Možnosťou je navštíviť aj výkupne, hoci negarantujeme, že od vás prevezmú úplne všetko, ale s niektorými druhmi odpadu si vedia poradiť. Patrí sem napríklad hliník. Niekedy je to beh na dlhé trate, ale pri trpezlivom pátraní si aj do budúcna viete zistiť, kde, čo a za akú sumu od vás vedia vykúpiť.

Pokiaľ ide o odpady z podnikateľskej činnosti, za tie neručia mestá, ale ich likvidácia je na zodpovednosti podniku, firmy, spoločnosti. Musia si preto nastaviť vlastnú stratégiu.

Pozor, ak likvidáciu zanedbáte, hrozí vám ako držiteľovi, spracovateľovi, výrobcovi alebo prevádzkovateľovi odpadového miesta, podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pokuta vo výške od 500 až do 350-tisíc eur. Dôvodov je niekoľko: porušenie povinností, závažné porušenie zákona, nevhodné nakladanie s odpadmi, ohrozenie zdravia ľudí i životného prostredia.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na referentov v oblasti životného prostredia (na Okresný  úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredie) alebo priamo na Ministerstvo životného prostredia,  kde vás usmernia, ak vám nie je jasné, ako sa s daným druhom odpadu nakladá. Informácie zaručene nájdete aj na stránke vašej obce alebo mesta, ktorým zo zákona plynie povinnosť zverejnenia zjednodušeného manuálu.

Obrátiť sa tiež môžete priamo na výrobcu, keďže ten vám musí vedieť podať informáciu, z akého materiálu je výrobok vyrobený a ako sa s ním má v režime odpadu nakladať.

NEZABUDNITE NA DÔKLADNÉ ROZTRIEDENIE

A je to tu. V ruke držíte odpad, s ktorým neviete, čo ďalej. Najradšej by ste ho odhodili do komunálu, ale potom by vám svedomie nedalo zaspať. Nebojte sa, máme pre vás riešenie. Pri tesneniach a kovaniach treba v prvom rade odmontovať tesnenie alebo kovanie z miesta, kde bolo používané. Je dôležité oddeliť od seba jednotlivé materiály.

Priemyslové kovania a iné výrobky z kovu si vyžadujú dôkladné roztriedenie materiálov. Pokiaľ je to možné, oddeľte čistý hliník od zliatin, resp. iných materiálov. Verte, za čisté materiály dostanete omnoho viac a spravíte aj niečo pre životné prostredie.

Čo robiť s plynovými vzperami, vyrobenými z vysokokvalitných kovov (najčastejšie z lakovanej ocele)? Najskôr je nutné zbaviť ich nežiaducich prvkov. Aj poškodená vzpera môže stále obsahovať dusík, ktorý treba vypustiť. Takisto nezabudnite vyliať olej. Pri procedúre je však potrebné dodržať bezpečnostné postupy, aby nedošlo ku zraneniu.

VYBERTE SI SPOĽAHLIVÉHO PARTNERA

Najlepším riešením je však jednoznačne byť o krok vopred pri výrobe takýchto produktov. Skvelým príkladom je naša spoločnosť setro, ktorá sa venuje distribúcii tesnení, závesov, zámkov a iných priemyselných výrobkov, ako aj výrobe plynových vzpier.

Uvedomujeme si, že okrem kvality sú dôležité aj environmentálne priateľské materiály. A také sú všetky produkty, ktoré šírime ďalej. Pretože ich likvidácia môže byť o niečo jednoduchšia, ak sa vopred myslí aj na konečné riešenie. Rovnako je dobré vedieť, z čoho sa dané produkty skladajú a podať tieto informácie aj zákazníkom, aby vedeli, ako s nimi správne nakladať.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom výberu tesnení, kovaní či plynových vzpier, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Radi vám na ne zodpovieme.

To, že papier patrí do papiera, plast do plastu a kov do kovu ste zrejme počuli miliónkrát. Ako je to však s niečím takým špecifickým, ako sú tesnenia a kovania? V každom regióne platia iné pravidlá. Levely separovania sú totiž na rôznej úrovni.

NÁSTRAHY RECYKLÁCIE KOVOV

Recyklácia kovov umožňuje opätovne získať kovy, ktoré sa dajú znovu použiť. Malé bezvýznamné plus pre vás, veľké plus pre životné prostredie. Hoci je situácia so separovaním klasických kovov pomerne stabilizovaná, problém nastáva, keď prídu na rad špecifické tesnenia a kovania.

Správna likvidácia a recyklácia starých a opotrebovaných tesnení a kovaní je pre ľudí nezriedka veľkou neznámou. Práve z dôvodu neznalosti (a často aj pohodlnosti) sa ich zbavia tým najnevhodnejším spôsobom. Vyhodia ich do komunálneho odpadu. Ako sa menia pravidlá recyklácie v závislosti od materiálu? Na koho sa môžete v prípade otázok obrátiť? A čo vám hrozí, keď likvidáciu zanedbáte?

AKÉ MÁTE MOŽNOSTI?

Na základe dostupných informácií môžeme konštatovať, že kovové odpady sa dajú likvidovať tromi základnými spôsobmi – prostredníctvom nádob na to určených, v zberných dvoroch jednotlivých miest alebo vo výkupniach.

Práve druhá z možností v niektorých mestách Slovenska ponúka aj super pomôcku. Konkrétne službu, ktorá občanov usmerní, do akého kontajnera majú dovezený odpad vyhodiť.

Možnosťou je navštíviť aj výkupne, hoci negarantujeme, že od vás prevezmú úplne všetko, ale s niektorými druhmi odpadu si vedia poradiť. Patrí sem napríklad hliník. Niekedy je to beh na dlhé trate, ale pri trpezlivom pátraní si aj do budúcna viete zistiť, kde, čo a za akú sumu od vás vedia vykúpiť.

Pokiaľ ide o odpady z podnikateľskej činnosti, za tie neručia mestá, ale ich likvidácia je na zodpovednosti podniku, firmy, spoločnosti. Musia si preto nastaviť vlastnú stratégiu.

Pozor, ak likvidáciu zanedbáte, hrozí vám ako držiteľovi, spracovateľovi, výrobcovi alebo prevádzkovateľovi odpadového miesta, podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pokuta vo výške od 500 až do 350-tisíc eur. Dôvodov je niekoľko: porušenie povinností, závažné porušenie zákona, nevhodné nakladanie s odpadmi, ohrozenie zdravia ľudí i životného prostredia.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na referentov v oblasti životného prostredia (na Okresný  úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredie) alebo priamo na Ministerstvo životného prostredia,  kde vás usmernia, ak vám nie je jasné, ako sa s daným druhom odpadu nakladá. Informácie zaručene nájdete aj na stránke vašej obce alebo mesta, ktorým zo zákona plynie povinnosť zverejnenia zjednodušeného manuálu.

Obrátiť sa tiež môžete priamo na výrobcu, keďže ten vám musí vedieť podať informáciu, z akého materiálu je výrobok vyrobený a ako sa s ním má v režime odpadu nakladať.

NEZABUDNITE NA DÔKLADNÉ ROZTRIEDENIE

A je to tu. V ruke držíte odpad, s ktorým neviete, čo ďalej. Najradšej by ste ho odhodili do komunálu, ale potom by vám svedomie nedalo zaspať. Nebojte sa, máme pre vás riešenie. Pri tesneniach a kovaniach treba v prvom rade odmontovať tesnenie alebo kovanie z miesta, kde bolo používané. Je dôležité oddeliť od seba jednotlivé materiály.

Priemyslové kovania a iné výrobky z kovu si vyžadujú dôkladné roztriedenie materiálov. Pokiaľ je to možné, oddeľte čistý hliník od zliatin, resp. iných materiálov. Verte, za čisté materiály dostanete omnoho viac a spravíte aj niečo pre životné prostredie.

Čo robiť s plynovými vzperami, vyrobenými z vysokokvalitných kovov (najčastejšie z lakovanej ocele)? Najskôr je nutné zbaviť ich nežiaducich prvkov. Aj poškodená vzpera môže stále obsahovať dusík, ktorý treba vypustiť. Takisto nezabudnite vyliať olej. Pri procedúre je však potrebné dodržať bezpečnostné postupy, aby nedošlo ku zraneniu.

VYBERTE SI SPOĽAHLIVÉHO PARTNERA

Najlepším riešením je však jednoznačne byť o krok vopred pri výrobe takýchto produktov. Skvelým príkladom je naša spoločnosť setro, ktorá sa venuje distribúcii tesnení, závesov, zámkov a iných priemyselných výrobkov, ako aj výrobe plynových vzpier.

Uvedomujeme si, že okrem kvality sú dôležité aj environmentálne priateľské materiály. A také sú všetky produkty, ktoré šírime ďalej. Pretože ich likvidácia môže byť o niečo jednoduchšia, ak sa vopred myslí aj na konečné riešenie. Rovnako je dobré vedieť, z čoho sa dané produkty skladajú a podať tieto informácie aj zákazníkom, aby vedeli, ako s nimi správne nakladať.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom výberu tesnení, kovaní či plynových vzpier, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Radi vám na ne zodpovieme.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!