Blog

Výklopné páky vs. otočné zámky. Aké riešenie uprednostniť?

Výklopné páky vs. otočné zámky. Aké riešenie uprednostniť?

Všade okolo nás môžeme vidieť priemyselné skrine, ktoré ukrývajú elektrické rozvody, servery alebo iný citlivý obsah. Prístup do priemyselných skríň musí byť rýchly a jednoduchý. Skrine musia byť zároveň bezpečne uzamknuté a odolné voči vonkajším vplyvom. 

Na uzamykanie priemyselných skríň sa najčastejšie používajú výklopné páky a otočné zámky. Zvolený spôsob uzamykania skríň je daný najmä veľkosťou skrine. 

Ako zistiť, ktoré riešenie potrebujete?

Pri rozmerovo väčších skriniach je určite viac žiaduce použitie výklopných pák, a to hneď z viacerých dôvodov. Výhoda uzamykania výklopnými pákami spočíva v trojbodovom uzamknutí skrine, ktoré je tesné po celom obvode rámu. 

Tesnosť zabezpečujú tiahla, ktoré uzamykajú skriňu na hornom a spodnom okraji rámu. Keďže sa tiahla pohybujú v pevných vodítkach namontovaných na dverách skrine, pri správnom použití tesnenia je skriňa tesná rovnomerne po celom obvode. 

Otočné zámky sú stavané najmä na menšie skrine, kde postačuje jednobodové uzamykanie. Pri rozmerovo väčších skriniach je jednobodové uzamykanie nedostatočne tesné po celom obvode. Tomu sa dá predchádzať tým, že použijeme viacero jednobodových zámkov na jednu skriňu, čo je však pre obsluhu značne nepohodlné a výrazne časovo náročnejšie. 

Možné je tiež použitie tiahel v kombinácii s bodovým zámkom – tu však vzniká problém v samotnom ovládaní, keďže pomocou kľúča musíme prekonávať silu potrebnú na odistenie skrine, čo má pri opakovanom používaní za následok zalomenie kľúča. Táto alternatíva je však silovo oveľa náročnejšia na obsluhu a tak nespĺňa požiadavku jednoduchej a rýchlej manipulácie. 

Vyhotovenia otočných zámkov

Otočné zámky existujú vo viacerých vyhotoveniach. Môžu sa ovládať madlom v tvare „T“, madlom v tvare „L“ (oba typy madiel môžu byť ešte dodatočne uzamykateľné kľúčom) alebo širokou škálou ovládaní (štvorhran, trojhran, doppelbart a pod). Každý typ má svoje výhody aj nevýhody. Výber konkrétneho riešenia sa odvíja od individuálnych požiadaviek zákazníka. Pri ovládaní madlami typu „L“ a „T“ je zámok ľahšie ovládateľný, nie je tu prítomné riziko zalomenia kľúča. 

Na druhej strane, tento typ ovládania trčí viac do priestoru a je možné jeho poškodenie, prípadne je nežiaduce jeho zaberanie priestoru. Všetky tieto druhy otočných zámkov sú dostupné aj v rôznych materiálových prevedeniach.

Vyhotovenia výklopných pák

Výklopné páky sa líšia v rozmerovom a materiálovom vyhotovení. Rovnako môžu byť uzamykané kľúčom alebo ovladaním (štvorhran, trojhran, doppelbart a pod).

Rozmerovo sa nedá exaktne povedať, do akej veľkosti skrine je vhodnejšia jedna alebo druhá alternatíva. Každá aplikácia má svoje špecifiká, materiálové alebo iné požiadavky. Preto je najlepšie riešiť každú aplikáciu individuálne – s čím vám v setre radi pomôžeme.

3 výklopné páky

Kontaktujte nás

v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

KONTAKT

telefónne číslo:048 / 414 45 19
mobilné číslo:+421 905 491 510
e-mail:setro@setro.sk

ADRESA

setro, s.r.o.
Majerska cesta 30A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA