Pánty sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých otváraných dverí, dvierok či poklopov, ako v priemysle, tak aj v domácnosti či v iných odvetviach. Pánty, okrem otvárateľnosti aplikácie, zabezpečujú aj to, že sa daný priestor môže uzamykať a držia tiež celú váhu otváranej časti.

Základné hľadisko delenia pántov je materiálové, teda to, z akého materiálu sú pánty vyrobené. Vhodnosť použitého materiálu pántov ovplyvňuje množstvo faktorov:

  • použitie v interiéri alebo exteriéri,
  • vyžadovanie zvýšených hygienických nárokov – potravinársky, priemysel, chemický priemysel,
  • vyžadovanie zvýšenej pevnosti (väčšinou je tento faktor priamo úmerný váhe otváranej časti aplikácie).

AKO SI VYBRAŤ MATERIÁL PÁNTOV?

K materiálom, z ktorých si môže u nás zákazník vyberať, patrí oceľ, hliník, antikorová oceľ, mosadz, zinková zliatina a kvalitný plast. Pánty zo surovej ocele sa väčšinou navárajú a dodatočne povrchovo upravujú už priamo na aplikácii (zinkovanie, lakovanie a pod).

Po výbere materiálu je nutné vedieť, ako by mali byť pánty v aplikácii osadené, napr. či chceme, aby boli na aplikácii viditeľné alebo skryté. Z tohto pohľadu preto delíme pánty na viditeľné a skryté. V ponuke od firmy setro nájdete množstvo viditeľných a skrytých pántov v rôznom materiálovom vyhotovení. Následne si stačí vybrať len rozmer a spôsob montáže, čo úzko súvisí s konkrétnou aplikáciou pántu.

Spôsob montáže je ďalším výberovým parametrom, podľa ktorého môžeme tieto pánty deliť. Pánty môžeme na aplikáciu navárať, nitovať, skrutkovať alebo použijeme pánty s patentovanou technológiou DST, pri ktorej nepotrebujeme na montáž žiadne náradie.

Samostatnými kategóriami pántov v našej ponuke sú klavírové pánty, momentové pánty či pružinové pánty.

JEDINEČNÉ PÁNTY PRE KAŽDÚ SITUÁCIU

KLAVÍROVÉ PÁNTY

Klavírové pánty sú jedinečné najmä pre svoju dĺžku, ktorá u nás vo väčšine prípadov dosahuje 2040 mm. Môžu sa použiť po celej dĺžke otváranej časti aplikácie, čo zabezpečuje vysokú odolnosť a pevnosť samotných dverí, dvierok alebo poklopov.

Klavírové pánty sú špecifické v tom, že si ich zákazník môže deliť podľa potreby. Dva metre dlhý klavírový pánt tak možno pílením alebo rezaním rozdeliť na množstvo menších, no rovnako funkčných pántov. Tak, ako aj ostatné pánty z ponuky setro, aj klavírové pánty sa okrem rozmerov líšia v materiálovom vyhotovení (oceľ, antikorová oceľ, hliník, mosadz).

MOMENTOVÉ PÁNTY

Momentové pánty sú špeciálnym druhom pántov. Používajú sa v aplikáciách, pri ktorých je nutné, aby otváraná časť aplikácie ostala otvorená v polohe, v ktorej ju potrebujeme. To znamená, že ak pustíme dvierka počas celého otváravého pohybu, zostanú otvorené presne v tejto polohe a gravitačná sila ich nezavrie. Tieto druhy pántov sa používajú napríklad v medicíne, keď si doktor nastavi sklon monitora tak, ako to v danej chvíli potrebuje a ten zostáva v tejto polohe.

PRUŽINOVÉ PÁNTY

Pružinové pánty, ako to prezrádza ich názov, obsahujú vo svojom vyhotovení aj pružinu. Tá zabezpečuje automatické otváranie alebo zatváranie aplikácie, čo je žiaduce napríklad na bezpečnostných dvierkach. Pružinové pánty sa predávajú s pružinami rôznej tuhosti podľa toho, aké ťažké dvierka potrebujete otvárať/zatvárať.

Okrem predstavených základných typov pántov má setro v ponuke niekoľko špeciálnych pántov, ktoré predpisujeme po konzultácii so zákazníkom prevažne na neštandardné aplikácie. Preto treba výber pántu konzultovať priamo s našimi pracovníkmi, ktorí vám radi zodpovedajú na všetky vaše otázky. Neváhajte nás preto kedykoľvek kontaktovať.

Pánty sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých otváraných dverí, dvierok či poklopov, ako v priemysle, tak aj v domácnosti či v iných odvetviach. Pánty, okrem otvárateľnosti aplikácie, zabezpečujú aj to, že sa daný priestor môže uzamykať a držia tiež celú váhu otváranej časti.

Základné hľadisko delenia pántov je materiálové, teda to, z akého materiálu sú pánty vyrobené. Vhodnosť použitého materiálu pántov ovplyvňuje množstvo faktorov:

  • použitie v interiéri alebo exteriéri,
  • vyžadovanie zvýšených hygienických nárokov – potravinársky, priemysel, chemický priemysel,
  • vyžadovanie zvýšenej pevnosti (väčšinou je tento faktor priamo úmerný váhe otváranej časti aplikácie).

AKO SI VYBRAŤ MATERIÁL PÁNTOV?

K materiálom, z ktorých si môže u nás zákazník vyberať, patrí oceľ, hliník, antikorová oceľ, mosadz, zinková zliatina a kvalitný plast. Pánty zo surovej ocele sa väčšinou navárajú a dodatočne povrchovo upravujú už priamo na aplikácii (zinkovanie, lakovanie a pod).

Po výbere materiálu je nutné vedieť, ako by mali byť pánty v aplikácii osadené, napr. či chceme, aby boli na aplikácii viditeľné alebo skryté. Z tohto pohľadu preto delíme pánty na viditeľné a skryté. V ponuke od firmy setro nájdete množstvo viditeľných a skrytých pántov v rôznom materiálovom vyhotovení. Následne si stačí vybrať len rozmer a spôsob montáže, čo úzko súvisí s konkrétnou aplikáciou pántu.

Spôsob montáže je ďalším výberovým parametrom, podľa ktorého môžeme tieto pánty deliť. Pánty môžeme na aplikáciu navárať, nitovať, skrutkovať alebo použijeme pánty s patentovanou technológiou DST, pri ktorej nepotrebujeme na montáž žiadne náradie.

Samostatnými kategóriami pántov v našej ponuke sú klavírové pánty, momentové pánty či pružinové pánty.

JEDINEČNÉ PÁNTY PRE KAŽDÚ SITUÁCIU

KLAVÍROVÉ PÁNTY

Klavírové pánty sú jedinečné najmä pre svoju dĺžku, ktorá u nás vo väčšine prípadov dosahuje 2040 mm. Môžu sa použiť po celej dĺžke otváranej časti aplikácie, čo zabezpečuje vysokú odolnosť a pevnosť samotných dverí, dvierok alebo poklopov.

Klavírové pánty sú špecifické v tom, že si ich zákazník môže deliť podľa potreby. Dva metre dlhý klavírový pánt tak možno pílením alebo rezaním rozdeliť na množstvo menších, no rovnako funkčných pántov. Tak, ako aj ostatné pánty z ponuky setro, aj klavírové pánty sa okrem rozmerov líšia v materiálovom vyhotovení (oceľ, antikorová oceľ, hliník, mosadz).

MOMENTOVÉ PÁNTY

Momentové pánty sú špeciálnym druhom pántov. Používajú sa v aplikáciách, pri ktorých je nutné, aby otváraná časť aplikácie ostala otvorená v polohe, v ktorej ju potrebujeme. To znamená, že ak pustíme dvierka počas celého otváravého pohybu, zostanú otvorené presne v tejto polohe a gravitačná sila ich nezavrie. Tieto druhy pántov sa používajú napríklad v medicíne, keď si doktor nastavi sklon monitora tak, ako to v danej chvíli potrebuje a ten zostáva v tejto polohe.

PRUŽINOVÉ PÁNTY

Pružinové pánty, ako to prezrádza ich názov, obsahujú vo svojom vyhotovení aj pružinu. Tá zabezpečuje automatické otváranie alebo zatváranie aplikácie, čo je žiaduce napríklad na bezpečnostných dvierkach. Pružinové pánty sa predávajú s pružinami rôznej tuhosti podľa toho, aké ťažké dvierka potrebujete otvárať/zatvárať.

Okrem predstavených základných typov pántov má setro v ponuke niekoľko špeciálnych pántov, ktoré predpisujeme po konzultácii so zákazníkom prevažne na neštandardné aplikácie. Preto treba výber pántu konzultovať priamo s našimi pracovníkmi, ktorí vám radi zodpovedajú na všetky vaše otázky. Neváhajte nás preto kedykoľvek kontaktovať.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!